Quảng cáo
9.5
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một con vật cưng bệnh viện thú y và bạn phải chữa trị cho họ bằng cách đặt tiêm virus, làm cho X-quang, bằng cách đúc chân bị gãy và những thứ khác mà bạn sẽ dạy cho y tá.