Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

cổ vũ khá này cần giúp đỡ của bạn để lựa chọn trang điểm, kiểu tóc và quần áo cho một hiệu suất.