Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Xâm chiếm tất cả các vương quốc đặt tháp quốc phòng tại các địa điểm chiến lược để ngăn chặn binh lính từ cõi kẻ thù.