Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc cocolin bé đưa những bộ quần áo mà bạn muốn, đi đến bác sĩ hoặc paseándole với giỏ của mình thông qua công viên.