Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Phá hủy tất cả xe tăng đối phương trên mỗi màn hình để mở khóa các kịch bản sau đây. Với số tiền bạn nhận được, bạn có thể làm cho xe tăng của bạn mạnh mẽ hơn.