Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chơi trực tuyến với bạn bè của bạn và những người dùng khác phải vật lộn để tồn tại trong cơ sở không gian. Tìm vũ khí mới và các loại thuốc để đạt được.