Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bắn với súng máy tính của bạn chống lại kẻ thù xuất hiện, giết chúng trước khi họ giết bạn.