Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chiến đấu chống lại zombie người đã đánh thức trong nghĩa trang sử dụng tất cả các bức ảnh của bạn chống lại họ. Mở khóa nhân vật mới như bạn tiến bộ trong trò chơi.