Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đặt tháp phòng thủ dọc theo cách để bảo vệ cơ sở của bạn từ các cuộc tấn công của quân địch.