Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tính các góc độ và sức mạnh của các nốt nhạc để có được ra khỏi băng qua các mạch và đạt được ly trà.