Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn vũ khí bạn thích để bảo vệ những kẻ khủng bố người bắn vào bạn từ các tòa nhà.