Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Phong cách chơi "Call of Duty" trong đó bạn chọn các phòng, trong đó tham gia. Chọn đội và giết tất cả những kẻ thù saoldados bạn có thể.