Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lái một chiếc xe tăng ném sơn để tiêu diệt kẻ thù của họ trước khi họ phá hủy bạn. Được vũ khí mới như trò chơi tiến triển.