Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đặt nổ ở các bộ phận khác nhau của các công trình xây dựng để tiêu diệt chúng và những người đang ở bên trong.