Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đặt những người lính trong quân đội của bạn đằng sau các chiến hào để bắn kẻ thù và ngăn chặn chúng từ đạt khu vực được bảo vệ.