Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đặt người lính của bạn trên bên phải để tiêu diệt quân địch, mỗi lần sẽ được nhiều hơn như vậy nên đi để mở rộng quân đội của bạn.