Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Làm cho thực phẩm tôi nhặt ngoài hành tinh gạt các cơ chế theo đúng thứ tự. Unlock tất cả các hành tinh để hoàn thành trò chơi.