Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Xâm chiếm các hành tinh bạn đi lưu diễn tổ chức quân đội của bạn để diệt tất cả những người ngoài hành tinh bạn gặp phải trên con đường của bạn.