Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thiết kế giày đáng yêu cho Cinderella. Chọn hình dạng, màu sắc, hoa văn và chi tiết mà bạn thích.