Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hôm nay là ngày công việc và bạn phải giúp cô bé này để rửa đồ chơi của họ, phòng phân loại, đặt máy giặt, phơi quần áo và sắt.