Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Làm tất cả các loại mặt cô gái nhân vật chính này với phương pháp điều trị sô cô la. Sau đó, bạn có thể chọn trang điểm, kiểu tóc và quần áo mà bạn thích.