Quảng cáo
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Bạn có hai chế độ chơi, trong chế độ miễn phí, bạn có thể làm cho quần jean theo ý thích của bạn và người kia sẽ phải hỗ trợ khách hàng Chloe trong cửa hàng của mình.