Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tham gia vào một cuộc chạy đua cho chiếc xe cổ điển đầy ma và zombie mà sẽ cố gắng để không đạt được mục tiêu.