Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trong tương lai, các nhà khoa học đã đi đến một hành tinh lạ để điều tra, nhưng việc tiếp nhận của người ngoài hành tinh sẽ không được tốt.