Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giết zombie mà muốn để lây nhiễm các thành phố đặt những người lính trong chiến hào hoặc bằng thùng gửi.