Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ cà rốt từ tháp quốc phòng xây dựng tấn công của địch tại các địa điểm chiến lược từ tiếp cận họ.