Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Dẫn một đoàn đi du lịch các tuyến đường của Úc. Tránh những nguy hiểm và làm cho bước nhảy đáng kinh ngạc để di chuyển từ thị trấn.