Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Quản lý một nhóm lính đánh thuê người phải thực hiện các nhiệm vụ khác nhau tại các căn cứ quân sự của đối phương.