Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí...

các trò chơi Tetris Hơn các trò chơi tetris

Trò Chơi Tower Defense Hơn trò chơi tower defense

Sự miêu tả

Thực hành Break Dance ở sân trường. Tôi nhìn vào các hộp màu xanh, nhấn số tương ứng và cuối cùng là "không gian". Các điểm hơn bạn sẽ làm nhiều hơn nữa.