Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bắn những người lính quân đội đối phương những người thất bại để vào căn cứ quân sự. Với số tiền bạn nhận được bạn có thể mua vũ khí mới và đạn dược.