Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chiến đấu tất cả các quái vật mà bạn tìm cách sử dụng tất cả các chuyển động đặc biệt của bạn.