Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Angula và tính toán các lực lượng của mắt để đạt được các quả bom và nổ mà kẻ thù của bạn đang có.