Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ruth là một elf chiến binh người phải tiêu diệt những con ác những người muốn tiêu diệt người dân của mình. Thực hiện theo các hướng dẫn của giáo viên để đạt được điều này.