Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bắt đầu trả thù của bạn, sử dụng tất cả các loại vũ khí, bạn sẽ gặp phải trong trận để có được ngay cả với kẻ thù của bạn. Làm chậm thời gian trong phong cách của Matrix và giết họ.