Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một tương lai cao bồi và sẽ chống lại tất cả các loại kẻ thù xuất hiện của đất và không khí. Phi nước đại với ngựa của bạn và bắn chúng trước khi họ giết bạn.