Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đi một loạt các robot đối phương trong mỗi nhiệm vụ, tiêu diệt chúng và bỏ chạy để thoát để tồn tại.