Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thoát ra từ một phòng thí nghiệm đầy đủ của người ngoài hành tinh đấm hay đá bất cứ ai ngăn cản bạn từ di chuyển về phía trước.