Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bella giúp làm sạch các lâu đài của Beast, để thu thập và sắp xếp đồ đạc. Sau đó, bạn có thể thay đổi thiết kế nội thất.