Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Kiểm soát một chàng trai với một bazooka mà bạn phải tiêu diệt tất cả các khối vàng bạn tìm thấy. Xem ra cho mối nguy hiểm như ngã từ đốt hoặc các khu vực mà bạn nên tránh.