Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Những tiến bộ bằng cách bắn lãnh thổ đối phương và tuyển mộ binh sĩ bị bắt cóc đồng nghiệp của bạn.