Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp Batman bảo vệ Gotham của trợ lý Joker ác. Chiến đấu chống lại họ sử dụng những ảnh đẹp nhất của bạn.