Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giết tất cả các zombies mà đi đến gần chiếc xe và số tiền bạn nhận được có thể đưa vũ khí trên đường đi.