Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là đám cưới Barbie và mái tóc của mình và trang điểm là Ariel, chọn phong cách mà bạn muốn sao chép. Hãy trang điểm đầu tiên và sau đó các kiểu tóc, bạn cũng có thể chọn một vật trang trí tóc.