Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đó là ngày sinh nhật của Barbie và muốn cử hành một cách rất đặc biệt. Bạn có thể chọn kiểu tóc hay quần áo từ thời đại khác hoặc chọn một cái gì đó nhiều hơn hiện tại, bạn chọn.