Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp Barbie để chọn màu sắc và làm mới nhất make-up cho mùa hè này, bạn cũng có thể chọn một kiểu tóc đẹp và quần áo với phụ kiện thời trang hơn.