Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Barbie là một thợ làm tóc và với sự giúp đỡ của bạn để thực hiện kiểu tóc đáng kinh ngạc cho Skipper, Stacie và Chelsea. Bạn có thể cắt, chải kỹ, nhuộm, uốn hoặc duỗi tóc như bạn hỏi khách hàng của bạn.