Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Barbie yêu thời trang và trong trò chơi này, bạn có thể chứng minh điều đó bằng cách thay đổi phong cách mỗi ngày trong tuần. Sau đó bạn có thể dán hình ảnh của cái nhìn trong nhật ký của mình.