Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Một Barbie yêu thời trang và trong trò chơi này, bạn có thể chứng minh điều đó bằng cách thay đổi phong cách mỗi ngày trong tuần. Sau đó bạn có thể dán hình ảnh của cái nhìn trong nhật ký của mình.