Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp Barbie để trở thành một công chúa học tập để phục vụ trà, đi bộ với sự sang trọng, thiết lập các bảng và chọn quần áo phù hợp nhất cho mỗi sự kiện.