Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giết zombie của mỗi màn hình ném dao, thay đổi đạn dược để khởi động bóng bay và nâng cao các mảnh để làm phiền bạn.