Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ném bom với các khẩu pháo để bật bóng bay mà không vi phạm các chuỗi đó ràng buộc họ.